Responsive image

Webhosting nájomca, prevádzkovateľ:
Meno: Molnár Vilmos
Adresa: 8000 Székesfehérvár, Béke tér 5-7.
Mobilný telefón: +36 (30) 251 8330
Webová adresa: https://kem-rekusok.hu
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Údaje poskytovateľa webhostingu:
Názov spoločnosti: Nethely Kft.
Sídlo: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
Pobočka: 6724 Szeged, Teréz utca 34.
Webová adresa: https://www.nethely.hu
Kontakt: https://www.nethely.hu/rolunk

Prevádzkovateľ (ďalej len: Prevádzkovateľ) Vás informuje, že prehliadanie jeho webových stránok zároveň znamená akceptáciu nasledujúcich podmienok: Webové stránky KEM REKUSOK, vrátane ich obsahu alebo akéhokoľvek ich časti sú chránené autorskými právami. Na výkon týchto práv je oprávnený iba Prevádzkovateľ. Logo KEM REKUSOK označuje webové stránky KEM REKUSOK, jeho použitie je povolené iba na webových stránkach KEM REKUSOK alebo na iných webových stránkach a povrchových útvaroch len ako odkaz na webovú stránku so súhlasom Prevádzkovateľa.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa je zakázané akékoľvek použitie, reprodukovanie, prenášanie, šírenie, prepisovanie alebo ukladanie celého alebo časti obsahu webových stránok akýmkoľvek spôsobom. Prevádzkovateľ však súhlasí s tým, že - pre svoje osobné použitie v rámci voľného využitia - môžete obsah týchto stránok alebo ich výňatky uložiť alebo vytlačiť na svojom počítači.

Obsah webových stránok KEM REKUSOK je chápaný tak, ako bol pôvodne formulovaný, bez zmeny. Môže sa však stať, že na webových stránkach došlo k zmenám nezávislým od vôle a vplyvu Prevádzkovateľa, preto - ak to zákon neupravuje inak - Prevádzkovateľ nezodpovedá za presnosť, spoľahlivosť, aktuálnosť alebo obsah webových stránok, ktoré sú predmetom vašej návštevy, informácií, dokumentácie alebo iných písomných materiálov dostupných na webe.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť alebo prepracovať svoje webové stránky alebo obmedziť alebo ukončiť ich dostupnosť. Prevádzkovateľ výslovne nezodpovedá za škody a/alebo straty spôsobené prístupom k webovým stránkam, ich priamym alebo nepriamym použitím, nevhodným stavom stránok, nesprávnym fungovaním, nedostatkami, poruchami prevádzky alebo nezrozumiteľnosťou.

Poznámka: § 4 písm. h) zákona č. 108/2001 Z. z. ustanovuje, že údaje a kontaktné údaje poskytovateľa webového priestoru sú tiež povinné zobraziť na dotknutých webových stránkach.